Leca Basicblokk

Vegghøyde:

Bruk total vegghøyde eks. fundament/såleblokk. 

Normal skifthøyde for Basic blokker er ca 25 cm.

Vegglengde: 

Veggens omkrets i meter.

Hjørner:

Antall hjørner og åpne ender totalt. Benyttes for å beregne

antall hjørneblokker.

U-Blokk i øverste skift:

Lastbærende vegger skal alltid avsluttes i topp med armert 

og utstøpt U-Blokk skift

Fundament med Såleblokk:

Fundament til vegg av Leca Basicblokk kan utføres med 

utstøpt og armert Såleblokk eller betongfundament.

Hjørneblokker i vertikal smyg:

Innmot dører og vinduer eller åpne ender kan det benyttes

hjørneblokker for å få en slett blokk-ende mot smyg.

Lysåpninger:

U-Blokker til overdekninger beregnes på bakgrunn av 

bredde, høyde og antall lysåpninger. Beregningen benytter

kun 1 stk u-blokk armering i overdekninger.

Beregningsgrunnlag veggareal
Leca Basicblokk bredde
cm
Vegghøyde
m
Vegglengde
m
Antall hjørner
stk
U-Blokk i øverste skift
Fundament med Såleblokk
Hjørneblokker i vertikale smyg


Beregningsgrunnlag lysåpninger
Bredde (m)
Høyde (m)
Antall
V1
stk


Informasjon

INFORMASJON

A. Leca Basic U-blokk LSX 25 cm
B. Leca U-blokkarmering
C. Leca Basicblokk LSX 25 cm
D.
Leca Fugearmering 18 mm
E. Leca Basic Hjørneblokk LSX 25 cm
F. Weber B20
G. Weber Murmørtel M5
H. Overflatebehandling tilpasses veggens tiltenkte bruksområde

 

PRODUKTFORDELER

  • Lettere blokker
  • Raskere utførelse
  • Not og fjær
  • Lavere mørtelforbruk
  • Brannmotstand REI 240