Hvordan skal byene håndtere regnvann?
Klimaendringene vi opplever i dag medfører hyppigere og kraftigere nedbør. Regnvann gir flere oversvømmelser både på overflaten og i kjellere. Urbane områder med stadig tettere bebyggelse er særlig utsatt. Lokal håndtering av regnvann kan bidra til å minske mengden regnvann i kloakksystemet og dermed redusere risikoen for oversvømmelser. 

Hvordan kan Leca® lettklinker bidra?

Det er mange tiltak som kan gjøres for å takle overvannsproblemene som vi ser ved kraftige regnskyll. Leca har løsninger for blant annet grønne tak, infiltrasjonsbed, permeable overflater og uterom.

Opplagring og infiltrasjon av regnvann

Leca lettklinker har et stort hulrom mellom kornene der vannet kan oppbevares. Selve Leca-kulene opptar vann, og knusing av kulene gir ytterligere vannopptak. Vannet vil opptas og siden sive ned til grunnen eller langsomt ledes ut i avløpet.

Fordrøyning

Leca-kulene har en spesiell, porøs struktur og rikelig med tilgjengelig hulrom mellom kornene. Dette forenkler midlertidig vannopptak og forsinker vanngjennomstrømningen, slik at vann fra intense regnbyger forsinkes og utledes langsomt til avløpet.

Drenering

Leca lettklinker har gode drenerende egenskaper. Vann som kommer via dreneringslinjer og trenger gjennom permeable overflater kan raskt transporteres vekk. Jo grovere sortering, jo bedre drenering.

Rensing og filtrering

Leca-kulene mange fine porer gjør produktet ideelt til rensing av partikler, og man kan også rense ulike avfallsstoffer avhengig av oppbygningen av filteret og valg av produkt.

 

Se vår nye brosjyre

Leca Overvannshåndtering brosjyre

I den nye brosjyren Leca Overvannshåndtering presenterer vi en rekke løsninger for overvannshåndtering der Leca lettklinker bidrar til tørrere og tryggere bymiljøer.Last ned brosjyren her.

 

Last ned vår overvanns-app

Leca-app'en som hjelper til med overvannshpndtering

 

LecaCalc er appen for iOS og Android som viser egenskapene til Leca Lettklinker i alle formål for overvannshåndtering. Appen lar deg teste kombinasjoner av dimensjonerende tall og regnmengder. Avrenningen beregnes automatisk i forhold til valg av materiale og utforming av systemet, og brukeren får dermed en rask indikasjon på ytelsen. LecaCalc er et enkelt og anvendelig verktøy for å få overblikk over ulike typer Leca Lettklinker for fordrøyning og infiltrering av vann, og skal du lage grønne tak, permeable flater, regnbed og grøfter er det verdt å ta en titt på LecaCalc. (App’en er på engelsk)

 

Google Play AppStore