Opplæring

Lær å bygge med Leca



selvbyggerkurs

Lecas suksess i Norge har vært tuftet på enkle produkter, enkle løsninger og ikke minst god opplæring. I dag driver vi flere former for opplæring, for både leg og lærd.

Selvbyggerkurs

Det tradisjonsrike Leca Selvbyggerkurs har lært hundretusener å bygge med Leca. I dag stiller byggereglene strenge krav til alle deltakere i et byggeprosjekt, også selvbyggere. Du må kunne dokumentere at du er i stand til å gjøre en god selvbyggerinnsats. Slik dokumentasjon kan du få ved å delta på et Leca Selvbyggerkurs.

I dag er kurset nettbasert www.selvbyggerkurs.no, og gjennomføres kun unntaksvis som «klasseromskurs». Dersom du har behov for å dokumentere kompetanse overfor kommunen, kan du ta den påfølgende eksamensoppgaven, som gir deg Leca Selvbyggersertifikat. Dette regnes som dokumentasjon god nok for å bli godkjent som selvbygger av grunnmur og pipe på egen bolig.

Proff-opplæring

Vi tilbyr også opplæring for alle typer proffer, men her er det i større grad skreddersøm av kursinnhold.  Blant de opplæringstiltak vi arrangerer, kan vi nevne murverkskurs for arkitekter, rådgivere og forhandlere. Vi kan også tilby praktiske kurs og demonstrasjoner samt egne opplegg for skoler, det være seg yrkesskoler, høyskoler eller universiteter. Dette gjør vi etter nærmere avtale, så kontakt oss på info@leca.no hvis dette er av interesse.