FAQ

Vi ønsker at våre produkter skal brukes på riktig måte, for det er da de gir det beste resultatet, og det er da du som kunde blir fornøyd. Her finner du noen av de spørsmålene vi får fra våre kunder. Hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål her, så kontakt oss.Bygg med leca

Generelt

Har Leca miljødeklarasjon?

Ja, vi har miljødeklarasjon for Leca. Leca-kuler (ofte kalt Løs Leca) er laget av brent leire. Leca blokker er laget av Leca-kuler, sement, sand og vann. Det finnes en EPD miljødeklarasjon for både Løs Leca og Leca Blokker på våre nettsider og hos EPD Norge. Forkortelsen EPD står for Environmental Product Declaration, som er en miljødeklarasjon laget etter en internasjonal standard. Du kan lese mer om EPD på epd-norge.no

Er Leca miljøvennlig?

Ordinære Leca produkter (løs Leca, blokker og elementer) består utelukkende av uorganiske materialer, produsert av naturlig forekommende råstoffer som leire, knust kalkstein (sement) og sand. Ordinære Leca produkter avgir ingen helsefarlige gasser eller stoffer.

Hvordan sikrer jeg Leca bygget mitt mot radon?

Det er enkelt å sikre seg mot radon ved å bruke Leca. Nye byggeforskrifter stiller krav til god sikring mot radon, ved bruk av både radonsperre og tiltak for utlufting i grunnen under bygget. Ved å bruke Løs Leca Iso 10-20 som isolasjon i grunnen under bygget, er det enkelt å legge inn rør som ved behov kan brukes til slik utlufting som byggeforskriftene krever. Leca vegger som er pusset etter våre anvisninger gir god sikkerhet mot radon. God tetting rundt rørgjennomføringer i gulvet samt mellom gulv og kjellervegg er viktig enten man bruker Leca eller ikke.

 

Blokk

Hvem kan bygge med Leca?

Leca er et meget enkelt byggesystem, omtrent som Lego for voksne. Enkle ting greier de aller fleste å bygge, i hvert fall etter et selvbyggerkurs eller etter å ha sette våre instruksjonsfilmer. Men vi vil definitivt anbefale profesjonelle håndverkere når det kommer til større og mer krevende byggverk.

Kan jeg bestille produkter direkte fra Leca?

Leca-produktene selges kun gjennom byggevarehandelen. Nesten samtlige byggevareforhandlere, over hele landet, fører Leca. Så det gjør det svært enkelt å få fatt i det du måtte trenge av Leca. Mye har de på lager og resten bestiller de for deg for rask levering.

Hva koster Leca?

All Leca selges via byggevareforhandlere, derfor er det de som bestemmer pris til sluttkunde. Men vi anbefaler deg å spørre flere, for prisene har en tendens til å variere. 

Er det alltid nødvendig å pusse Leca?

Pussen har som funksjon å vann- og lufttette muren, så i de fleste tilfeller vil puss være nødvendig, spesielt under bakken, men f.eks. en garasjevegg over bakken kan godt stå upusset på innsiden. Ordentlig puss på Leca regnes som proff-arbeid, men slemming, dvs kosting av mørtel på Leca-veggen, er noe de fleste kan greie. På Leca Lettvegg kan man også bruke spesiell sparkel innvendig i stedet for puss.

Hvordan fester jeg tunge ting i Leca?

Festemidlene som benyttes må samsvare med vekten av det som skal monteres. Festemiddel-leverandørene og din lokale byggevareleverandør kan hjelpe deg med å velge riktig produkt.

Hvor langt kan jeg mure Isoblokk uten avstiving som er tilbakefylt?

Isoblokk 25 cm kan mures 5 meter lang og må da avstives i hver ende. Dette kan økes til 7 meter med Løs Leca som tilbakefylling.

Isoblokk 35 cm kan mures med avstivning for hver 6. meter. Hus Sikksakk-armering. Med Løs Leca som tilbakefylling kan dette økes til 9 meter

Hva veier Leca-blokker?

Vekten på Leca blokker varierer selvsagt mye i forhold til dimensjon, men de nye LSX-blokkene veier 30% mindre enn ordinære blokker. Her er noen vekteksempler:

Produkt

Vekt (kg)

Leca Basicblokk 15 cm LSX

11,3

Leca Basicblokk 25 cm LSX

13,6

Leca Universalblokk 25 cm

20,6

Leca Isoblokk 35 cm standardblokk LSX

13,9

Leca Finblokk 20 cm

20,75

Leca Søyleblokk

13,44

 

Greier Leca de strenge isolasjonskravene i de nye byggeforskriftene?

Ja, Leca Isoblokk 35 cm isolerer mye bedre enn kravet i byggeforskriftene. U-verdien for Leca Isoblokk 35 cm er 0,15 W/m2K, mens kravet i byggeforskriftene er 0,18 W/m2K for yttervegger. Isolasjonsevnen er bedre jo lavere U-verdi man har. Man kan også oppfylle kravene i byggeforskriftene ved å bruke Leca Isoblokk 25 cm eller 30 cm, kombinert med innvendig tilleggsisolasjon av mineralull. Les mer om dette i våre brosjyrer.

Jeg skal bygge en brannvegg med krav REI-M 120. Kan den bygges i Leca?

Ja, det kan den. I veiledningen til byggeforskriftene fra 2010 står det i §11-6 at ”Dersom mekanisk motstandsevne (M) ikke er dokumentert ved prøvning, må brannvegg utføres i tunge materialer som mur, betong eller lignende. Du kan lese mer om brannvegger i Leca Teknisk Håndbok. Se også konkrete anvisninger her.

 

Løs Leca

Flyter Leca?

Leca-kuler flyter, siden de er svært lette. Og noe som vil forbause mange, er at også en del Leca-blokker faktisk flyter. Spesielt de lette LSX-blokkene vil kunne holde seg flytende over lang tid, - uten at vi tror du vil ha så mye glede av dette.

Hvilken isolasjonsevne har Leca?

Se U-verdikrav og hensiktsmessige isolasjonstykkelser i brosjyren Leca Lettklinker til bygg. Lambdaverdien på Leca Lettklinker er 0,107. Dette er ca tre ganger høyere enn verdien til en EPS. Det vil altså si at du trenger tre ganger tykkelsen til en EPS hvis du skal isolere f.eks et gulv med Leca.

Kan man komprimere Leca?

Leca kan komprimeres, enten med håndholdte vibroplater eller med tyngre maskinell som gravemaskin og dozer. Utstyret som brukes bør ikke overstige 500 kg/m2. Leca er enklest komprimerbar hvis den er avstengt fra å bli forskjøvet. Dette kan gjøres med stein, en mur eller hvis man trekker en fiberduk rundt. Komprimeringsgraden er +/- 10%.

Kan løs Leca blåses?

Leca Iso 10-20 er et spesialprodukt beregnet på blåsing. Dette er en meget hurtig og effektiv leveringsform, særlig velegnet der det er kronglete å komme til. Standard slangelengde er 40 meter, men denne kan forlenges til 60 meter. Leca’en kan også uten særlig forsinkelse blåses 25 meter opp. I blåsesekvensen vil man oppleve en komprimering på 5-6 %

Er løs Leca drenerende?

Det er plass til 400 liter vann pr kubikkmeter Leca. I tillegg til at vannet greit renner gjennom kulene gjør dette de drenerende egenskapene meget gode. Derfor brukes løs Leca mye til dette formålet, f.eks. i kjellergulv, under idrettsbaner, inntil grunnmurer etc.

Hva veier Leca?

Løs Leca har tørr densitet ligger på 250 +/- 15% (for Leca Iso 10-20). For 0-32 (usortert) ligger densiteten på ca 280 kg/m3.