Er dette fremtidens murere?Er dette fremtidens murere?

Fra venstre: Jan Gunnar Mold, Saboon Stanigzay, Arild Levernes, Taratorn Thepsila, Emanuel Omozopia Julios, Tanapahat Bandasak, lærer Gaute Fjeldstad, Benjamin Berner Kristensen, Oscar Andres Amasifuen Romero, Rolf Kevin Andersen og Knut Fjeld.

 

Vi har vært tilstede på Hellerud Videregående skole i Oslo der elevene har fått prøve seg med murskje og Lecablokker i det de selv kaller:

Et inspirerende skoleprosjekt

– Det er inspirerende å gjøre så store prosjekter som dette og møte folk som har lang erfaring, sier elev på byggfag ved Hellerud videregående skole i Oslo, Benjamin Berner Kristensen.

Over flere uker har elevene ved flere videregående skoler i Oslo vært samlet på Hellerud videregående skole for å jobbe med Leca- og teglmuring. I lag har de jobbet med et hjørne i Leca, pusset på innsiden og isolert og forblendet med tegl på utsiden.

– Det er utrolig mange detaljer man skal passe på for at dette skal bli riktig. Denne veggen er større enn ting vi har gjort tidligere, og det er betryggende med eldre, erfarne folk som veileder oss, sier Benjamin Berner Kristensen. Han er en av nærmere 20 elever som har vært med på prosjektet ved Hellerud videregående skole. Prosjektet er et samarbeid mellom Murmesternes Forening, Leca, Weber og Fagflis.

Øke interessen

Interessen for håndverksfag, og spesielt murfaget, har i mange år gått nedover blant ungdommer som søker om skoleplass i den videregående skolen. 

– Mange elever på byggfag velger tømrer- og betongfaget. Vi trenger å skape litt blest og interesse for murerfaget også, slik at flere elever velger det, sier faglærer Gaute Fjeldstad på Hellerud Videregående skole. Han håper prosjekter som dette kan være med på å gi elevene bedre innsikt i hva murerfaget faktisk er. 

– For elevene er det inspirerende at bransjen engasjerer seg og sponser nye materialer, sier han. 

Viktig for faget

Knut Fjeld, tidligere Leca-ansatt og nå pensjonist, har representert Murmesternes Forening som er en av ildsjelene bak prosjektet. De ønsker å gi ungdommene et positivt innblikk i murmesteryrket.

– Vi har ikke så mange elever eller søkere til faget. Det er viktig for murerfaget at vi øker rekrutteringen, slik at vi får nok fagfolk i bransjen. Utfordringen er å få førsteklassingene til å velge murfaget videre i skolegangen, sier Fjeld.