Blåsing av løs Leca.  Det er effektivt det!Blåsing av løs Leca.  Mer effektivt blir det ikke

Vi våger påstanden at blåsing av løs Leca er den mest effektive leveranseformen som finnes. Du får varene levert akkurat der de skal ligge, bortimot ferdig komprimert, og kronglete tomteforhold er ikke et problem.

Løs Leca’en kan leveres rett fra bil med blåseaggregat, og med en kapasitet på ca 50 m3 pr time. Bilene kan ta opptil 90 m3 pr last og blåse opptil 60 meter horisontalt og 25 meter vertikalt. Dette vil avhenge av slangelengde og stigningsforhold.

Spar tid, penger og miljø

Det finnes knapt noe materiale som kan leveres raskere, og derved blir dette også en svært kostnadseffektiv løsning. Blåsing gir mindre trafikk og mindre massehåndtering enn ved tradisjonelle fyllmasser, og skåner derved naturen. Én blåsebil med Leca tilsvarer 10 biler med pukk. På byggeplassen betyr dette et bedre arbeidsmiljø. 
Bruk av løs Leca gir lite tilleggslast på underliggende masser, med reduserte deformasjoner som resultat. 

Mange gode argumenter for løs Leca

Blåsing er ikke eneste grunn til å velge løs Leca. Leca veier bare rundt 20 % av vanlige jordmasser og gir sterkt redusert jordtrykk. Leca’en gir varmeisolering, drenering og kapillærbryting i ett og samme materiale. Leca tåler fukt, frost og kjemikalier og gir ikke grobunn for sopp og råte. Og skadedyr som maur, mus og rotter biter ikke på Leca.

Noen eksempler

Blåsing 11 etasjer

Ovalbygget på Tjuvholmen blåste vi Leca’en 11 etasjer til værs og hele 225 kubikkmeter på en dag.

Vanskelig adkomst Drammen innebad

det gamle innebadet i Drammen var det nesten umulig å komme til med andre leveringsformer. 

Løste problemet med trykk mot veggen

Samme situasjon var det på JMs boligprosjekt på Årvoll der Leca-bilen sto på en parkeringsplass 60 meter unna den veldig bratte og utilgjengelige tomta.  

Blåsing var enklest

På Haneknemoen boligfelt på Harestua ble blåsing av Leca valgt fordi man hadde det travelt.